Algemene voorwaarden

Klik hier om onze Algemene voorwaarden te downloaden als PDF.

Algemene voorwaarden.

Wanneer u een product koopt, heeft u altijd recht op een product van goede kwaliteit, dat geschikt is voor normaal gebruik.
Het merk, de prijs en de toelichting van uw verkoopadviseur en de reclame-uitingen van de fabrikant bepalen wat u van uw aankoop mag verwachten.
Krijgt u te maken met een niet goed werkend product, dan is het belangrijk te weten welke vormen van garantie er zijn.

Wettelijke garantie

Dit is de garantie die u als consument altijd heeft wanneer u een product aanschaft. U heeft altijd recht op een goed werkend product dat beantwoordt aan de koopovereenkomst die met u is gesloten.

Fabrieksgarantie

De fabrikant kan zelf ook garantie geven op een product. Dit zijn vaak specifieke servicevoorwaarden van de fabrikant bij een product. Deze gelden meestal voor 1 of 2 jaar en kunt u nalezen in de toelichting van de fabrikant.

Naast de wettelijke en fabrieksgarantie kunt u soms ook een extra garantie-, of service verzekering afsluiten.

Extra garantie of service verzekering

De extra garantie of service verzekering is een aanvulling op de wettelijke garantie en de eventuele fabrieksgarantie.
Neem hiervoor contact met ons op, voor de mogelijkheden.

Wat te doen bij een defect product

Te allen tijde kunt u met uw klacht bij Comet computers terecht.
Vertoont een product gedurende de eerste 2 jaar na aankoop een defect,
 dan hoeft u niet te bewijzen dat het product bij aankoop niet in orde was.
Na 2 jaar dient u dit wel te bewijzen.

Uiterlijk 4 dagen nadat u een gebrek heeft ontdekt (defect of mankement) dient u hiervan melding te maken bij ons.
Vergeet hierbij niet uw aankoopbon mee te nemen.
Comet computers zal uw melding onderzoeken en als er inderdaad sprake is van een gebrekkig product zal Comet computers zorgen voor herstel of vervanging.
Comet computers zal al het mogelijke doen dit binnen een redelijke periode uit te voeren, zonder dat u hier ernstige overlast van ondervindt.
Melding maken van een defect kan telefonische of via E-mail (Gegevens staan onderaan).

Herstel of vervanging

Binnen de wettelijke garantie(periode) heeft u recht op herstel of vervanging wanneer het product buiten uw schuld om:

• niet compleet was bij aflevering

• defect is, of het niet goed doet

• niet kan functioneren, zoals de verkoper toegezegd heeft

Normale slijtage of slijtage vanwege intensief gebruik zijn hiervan uitgesloten.
Wanneer blijkt dat het product gebrekkig is en dat het defect er al moet zijn geweest toen u het product kocht,
zorgt Comet Computers voor herstel of vervanging.
Wanneer herstel niet meer mogelijk is of te kostbaar wordt, zal het product worden vervangen door een nieuw technisch gelijkwaardig product.

Over garantie, ruilen en retourneren

Kosteloos herstel of vervanging?

Als het defect zich buiten uw schuld om binnen 2 jaar na aankoop voordoet, hoeft u geen kosten te betalen bij reparatie of vervanging.
Na 2 jaar, kan het zijn dat u een deel van de herstel- of vervangingskosten moet betalen
wanneer bijvoorbeeld een reparatie, de levensduur van het product verlengt. Wanneer blijkt dat u het defect zelf heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat het product niet volgens de gebruiksvoorschriften gebruikt is,
betaalt u zelf de onderzoeks-, voorrij- en reparatiekosten.

Meer informatie over wettelijke garantie? Zie ook www.consuwijzer.nl

U kunt uw aankoop binnen 8 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden ruilen of retourneren. Artikelen dienen te worden geretourneerd in originele staat en verpakking.
De artikelen zijn dus ongebruikt, schoon, compleet en onbeschadigd.
Onder ‘‘artikelen” vallen tevens alle bijgeleverde accessoires. Let op: U dient altijd uw originele aankoopbon mee te leveren of te overleggen.

Uitzonderingen bij ruilen of retourneren:

De volgende artikelen kunnen niet geruild worden:

• Software en telefoons waarvan de verzegeling verbroken is of de verpakking geopend is, dan wel geïnstalleerd of geregistreerd is

• Hygiëne producten zoals headphones.

• Verbruiksartikelen zoals reinigingsvloeistof en andere schoonmaak-, of onderhoudsmiddelen

• Afgesloten abonnementen, al dan niet in combinatie met hardware

U kunt uw artikel terugbrengen of retourneren via een pakketdienst.

Retour via post

Indien u een artikel via een pakketdienst terugstuurt, dan kan dit naar:

Comet Computers

t.a.v. Retouren

De Fintsjes 32

9221 TR Rottevalle

Comet computers zal het eventueel (aan)betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel terugbetalen.

Retourkosten en/of eventuele additionele bezorgkosten bij omruilen zijn voor uw eigen rekening.

Overige vragen, opmerkingen of klachten?

U kunt altijd contact opnemen met Comet computers op 0512-341463 of info@cometcomputers.nl

 

Ontwikkeld door jes
Comet Computers © 2019