Disclaimer

Bij elk bezoek aan Cometcomputers.nl wordt uw IP adres herkend en zo mogelijk de website of email van herkomst.
Comet computers gebruikt deze gegevens om de functionaliteiten en inhoud van de website te analyseren en te verbeteren.

Persoonsgegevens alsmede adres- en e-mail gegevens worden door Comet computers strikt vertrouwelijk behandeld en niet ter beschikking gesteld aan andere partijen.
Het versturen van aanbiedingen en andere commerciële uitingen aan de klant geschiedt alleen met uitdrukkelijke toestemming van de klant.

Comet computers respecteert uw gegevens en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. De door u verstrekte gegevens worden bijgehouden in een databestand en worden uitsluitend gebruikt voor de bezorging van de bestelling en voor het verzamelen van informatie over Comet computers.

Persoonsgegevens zullen door Comet computers niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Comet computers,
behoudens indien hiervoor expliciete toestemming is gegeven of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens kunnen op uw verzoek ook worden gewijzigd of verwijderd. Een dergelijk verzoek kunt u schriftelijk of telefonisch indienen.

Comet Computers
De Fintsjes 32
9221 TR
Rottevalle
0512-341463 / 0627501731
Info@cometcomputers.nl

Ontwikkeld door jes
Comet Computers © 2019